Technika

Oporné krúžky

Stützringe

Gumové kompenzátory môžu byť podľa prevázdkového tlaku s vnútornou vákuovou opornou špirálou, vákuovým oporným krúžkom, a/alebo vonkajším pretlakovým krúžkom proti sformovaniu vaku kompenzátora. Treba dbať na to, že oporné krúžky redukujú absorbciu predĺženia kompenzátorov. Pri kontakte s médiami je odolnosť materiálu oporného krúžku ku kontrole.

Vyhotovenie Vákuové oporné krúžky Pretlakový oporný krúžok Tlak
1
s vnútri ležiacim vákuovým oporným krúžkom
kontakt s médiami, vnútri v  temene hriadeľov bez vždy podľa menovitej dĺžky až 25 bar, pre podtlak až 0,05 bar
2
s vovulkanizovaným vákuovým oporným krúžkom
Žiaden kontakt s médiami, zavulkanizovaný v temene hriadeľov gumového vaku  bez Vždy podľa menovitej dĺžky až 25 bar, pre podtlak až 0,05 bar
3
bez vákuového oporného krúžku, s pretlakovým krúžkom v najnižšom bode vlnovky zvonku
bez zvonku v najnižšom bode vlnovky Vždy podľa menovitej dĺžky 25 bar, obmedzený pretlak
4
s vnútri ležiacim vákuovým oporným krúžkom a pretlakovým krúžkom v najnižšom bode vlnkovky zvonka
kontakt s médiami, vnútri v najvyššom bode vlnovky Zvonku v najnižšom bode vlnkovky Vždy podľa menovitej dĺžky pretlak až 25 bar, pre podtlak 0,05 bar

5
S zavulkanizovaným
vákuovým oporným
krúžkom v najnižšom
bode vlnkovy zvonka

žiaden kontakt s médiami, v najvyššom bode vlnovky zavulkanizovaný v gumovom vaku Zvonka z najnižšom bode vlnkovky Vždy podľa menovitej dĺžky pretlak 25 bar, pre podtlak až 0,05 bar
6
s zavulkanizovaným oporným krúžkov v päte vlnovky
žiaden kontakt s médiam, v päte vlnovky zavulkanizovaný gumový vak Je nach Vždy podľa menovitej dĺžky až do  25 bar,
pre podtlak  0,5 bar

Materiály

Ušľachtilá oceľ: 1.4301 (X5CrNi18-10)
1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5)
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
Rôzne materiály na požiadanie
Uhlíková oceľ: 1.0570 (S355J2G3) gumované