Technika

Ochranný kryt

Schutzhauben

Extrémne vonkajšie vplyvy vyžadujú, aby kompenzátory boli chránené špeciálnymi opatreniami. Preto boli vytvorené tieto ochranné kryty:

Zemný kryt
Z ušľachtilej ocele, dvoj a viacdielny, upevňenie s integrovaným putkom na rúre s médiom. Chráni pred poškodeniami vaku, znečistením a zemským tlakom. Použtie pri rúrových vedenia uložených v zemi.UV-ochranný kryt
Z pozinkonvaného plechu, dvoj alebo viacdielny, upevňenie jednostranné viackrát na obvode. Ochrana pred UV žiareným a vplyvom počasia. Použite v regiónoch s extrémnym slnečným žiarením.Protipožiarný kryt
Z pokrývanej sklennej textílie a izolácie. Ochrana proti plameňom až do 800 °C na dĺžku 30 minút. Použitie pri lodiach a pre vedenie požiarných potrubí v prevádzkových budovách.