Singl Filtračné teleso

Singl filter

• jednoduchá filtrácia
• jednoduchá inštalácia
• ekonomické riešenie

F119

• jednoduchá filtrácia
• jednoduchá inštalácia
• ekonomické riešenie