Odborné tímy

Pružiny

Ing. Viera Pernišová, PhD.

produktový manažér

Telefón: 043/421 23 56
Mobil: 0911 908 894

Ing. Barbora Majdulíková

marketing, riadenie zákaziek

Telefón: 043/421 23 57

Ing. Ján Fabrici

obchodno-technický zástupca pre východné Slovensko

Telefón: 043/421 23 50
Mobil: 0903 520 116

Ing. Ervín Nagy

obchodno-technický zástupca pre západné Slovensko

Telefón: 043/421 23 53
Mobil: 0903 560 153