Odborné tímy

Priamy elektrický ohrev a galvanotechnika

Roman Picura

Ing. Roman Picura

Product manager

Telefón: +420 416 711 - 200
Mobil: +420 702 089 151