Odborné tímy

Presné dýzy

Ing. Ivan Schäffer

vedenie tímu

Telefón: 02/50 20 25 - 09
Mobil: 0903 442 725

Ing. Ivan Janošík

produktový manažér

Telefón: 02/50 20 25 - 08
Mobil: 0903 764 245

Ing. Vladimír Halečka

obchodno-technický zástupca pre stredné a východné Slovensko

Mobil: 0903 523 255

Ing. Peter Aláč

obchodno-technický zástupca pre západné Slovensko

Mobil: 0903 909 526

Mgr. Anna Piterková

marketing a riadenie zákaziek

Telefón: 02/50 20 25 - 07
Mobil: 0903 632 529