Odborné tímy

Lineárna technika

Mgr. Zuzana Palkovičová

vedenie tímu

Telefón: 02/50 20 25 13
Mobil: 0910 896 245

Mgr. Zuzana Feriancová

marketingový manažér pre produkty igus®

Telefón: 043/421 23 52
Mobil: 0903 513 521

Ing. Kamil Štrkula

produktový manažér pre klzné ložiská igus®

Telefón: 02/50 20 25 04
Mobil: 0903 908 892

Róbert Čonka

obchodno-technický zástupca pre klzné ložiská igus®

Mobil: 0903 560 125

Ing. Miroslav Dobiáš

obchodno-technický zástupca pre klzné ložiská igus®

Mobil: 0903 496 553

Patrik Fiťma

produktový manažér pre energetické reťaze igus®

Telefón: 043/421 23 54
Mobil: 0910 877 784

Ján Zuberec

produktový manažér pre energetické reťaze igus®

Telefón: 043/421 23 54
Mobil: 0910 894 245

Mgr. Katarína Štefanidesová

riadenie zákaziek pre energetické reťaze a flexibilné káble igus®

Telefón: 043/421 23 58

Romana Zbínová

riadenie zákaziek pre energetické reťaze a flexibilné káble igus®

Telefón: 043/421 23 58

Ing. Ján Matula

obchodno-technický zástupca pre energetické reťaze igus®

Mobil: 0905 271 860

Bc. Stanislav Kolimár

obchodno-technický zástupca pre energetické reťaze igus®

Mobil: 0903 935 579

Tomáš Majda

produktový manažér pre THK a krytovanie

Telefón: 043/ 421 23 - 55
Mobil: 0903 477 526

Mgr. Martina Kazárová

riadenie zákaziek pre THK a krytovanie

Telefón: 043/421 23 55

Ing. Lukáš Fiolek

produktový manažér pre automatizáciu

Telefón: 0903 632 570