Odborné tímy

Hydraulické tesnenia

Ing. Ladislav Kužma

produktový manažér

Telefón: 043/421 23 50
Mobil: 0903 731 840

Ing. Michal Šranc

produktový manažér

Telefón: 043/421 23 53
Mobil: 0910 877 782

Mgr. Michaela Beňová

riadenie zákaziek

Telefón: 043/421 23 51

Ing. Barbora Majdulíková

marketing, riadenie zákaziek

Telefón: 043/421 23 57

Ing. Ján Fabrici

obchodno-technický zástupca pre východné Slovensko

Telefón: 043/421 23 50
Mobil: 0903 520 116

Ing. Ervín Nagy

obchodno-technický zástupca pre západné Slovensko

Telefón: 043/421 23 53
Mobil: 0903 560 153