Odborné tímy

Čerpadlá

Ing. Ivan Schäffer

vedenie tímu

Telefón: 02/50 20 25 - 09
Mobil: 0903 442 725

Ing. Ján Pejskar

produktový manažér

Telefón: 043/421 23 60
Mobil: 0903 374 151

Ing. Peter Aláč

obchodno-technický zástupca pre západné Slovensko

Mobil: 0903 909 526

Michal Madara

obchodno-technický zástupca

Mobil: 0903 490 342

Kristína Lakatošová

riadenie zákaziek

Telefón: 02/50 20 25 - 02
Mobil: 0903 543 252

Mgr. Anna Piterková

marketing a riadenie zákaziek

Telefón: 02/50 20 25 - 07
Mobil: 0903 632 529