Odborné tímy

Armatúry

Ing. Ivan Schäffer

vedenie tímu

Telefón: 02/50 20 25 - 09
Mobil: 0903 442 725

Ing. Ján Čeman

produktový manažér

Telefón: 02/50 20 25 - 03
Mobil: 0910 877 245

Ing. Michal Čeretka, PhD.

produktový manažér

Telefón: 02/50 20 25 - 15
Mobil: 0903 908 894

Ing. Stanislav Tupý

obchodno-technický zástupca

Mobil: 0910 877 783

Ing. Peter Andel

obchodno – technický zástupca

Mobil: 0903 447 245

Kristína Lakatošová

riadenie zákaziek

Telefón: 02/50 20 25 - 02
Mobil: 0903 543 252

Mgr. Anna Piterková

marketing a riadenie zákaziek

Telefón: 02/50 20 25 - 07
Mobil: 0903 632 529