Sťahujeme sa!

Tešíme sa na Vašu návštevu v našich nových priestoroch v Bratislave

Vážení obchodní partneri, 


s potešením Vám oznamujeme, že dňa 18.7.2014 sa sťahujeme do nových priestorov.

Nová prevádzka v Bratislave a súčasne sklad sa budú nachádzať v našom novom areáli na Račianskej 188 v Bratislave. Sklad v Slovenskej Novej Vsi už nebude naďalej v prevádzke. 

Telefónne čísla a ostatné kontakty na bratislavskú prevádzku zostávajú nezmenené. Nezmenené zostáva aj sídlo firmy HENNLICH s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin.

Zároveň Vám dávame do pozornosti nové číslo nášho bankového účtu v UniCredit Bank: 1128050001/1111.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v našom novom areáli.

Tím HENNLICH Slovensko