SmartNOx® - výkonný štartovací systém pre denitrifikáciu

Radi by sme Vás informovali o šikovnom riešení na zníženie emisií NOx v priemyselných zariadeniach, ktoré ponúkame v produktovom portfóliu spoločnosti Lechler.

V súčasnosti rieši mnoho spoločností zníženie oxidu dusíka, aby splnilo stále prísnejšie limity. Investičné príležitosti a zámery nie sú vždy dostatočné na inštaláciu sofistikovaných denitrifikačných systémov. HENNLICH prichádza s riešením s nasadením systému SmartNOx®.

Procesy SNCR a SCR sa často používajú v akomkoľvek odvetví na zníženie emisií NOx. Okrem primárnych redukčných opatrení a ďalších parametrov, ako je teplota, má veľkosť kvapiek mimoriadny význam pre zabezpečenie optimálnych výsledkov procesu. Kvapky musia byť dostatočne veľké, aby prenikli hlbšie do prietoku spalín a musia sa stále spoľahlivo odparovať. Distribúcia redukčného činidla je rovnako veľmi dôležitá. Prietok reagentu/činidla dýzami musí byť regulovaný vhodným ventilom, ktorý zaistí nastavenie optimálnych parametrov pre vstrekovanie 

Nový systém SmartNox® je vhodný najmä pre menšie DENOX aplikácie v oblasti spaľovania odpadu, cukru, skla a cementu alebo priemyselných kotlov. Spoločne so znalosťami spoločnosti Lechler v oblasti atomizácie, Vám tento systém poskytuje dokonalé riešenie na splnenie vašich DENOX úloh.

SmartNOx® pracuje na princípe vstrekovania amoniakovej vody alebo roztoku močoviny pomocou procesu SNCR. Štandardizované jednotky poskytujú cenovo výhodné a efektívne riešenia pri zachovaní vysokej kvality od spoločnosti Lechler. 

Rozsah dodávky pozostáva z ventilovej zostavy, vrátane čerpadiel a armatúr na riadenie média, ako aj jednotlivých modulov, ktoré umožňujú zapínanie a vypínanie úrovní lancní. Komponenty ventilovej zostavy sú spojené s rúrkami a zostavené na kompaktnom základnom ráme vrátane všetkých konzol. Taktiež je možná montáž do uzatvárateľnej dvojdverovej skrine.

Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie. 

S využitím našich skúseností a znalostí v oblasti rozstrekovania kvapalných médií, prináša HENNLICH vhodné komplexné riešenie na denitrifikáciu v mnohých priemyselných oblastiach. 

SmartNox_Lechler