Protizášľahové poistky KITO

Protizášľahové poistky KITO zabezpečia Vaše zásobníky a prevádzky proti šľahnutiu plameňa a výbuchu.

Pri manipulácii s horľavými médiami je nevyhnutné zásobníky týchto médií chrániť proti šľahnutiu plameňa z okolia prevádzky alebo z exteriéru.

 

 

Nebezpečenstvo sa vyskytuje pri šľahnutí plameňa v potrubí vedúcemu k zásobníku, pri šľahnutí plameňa cez pretlakový alebo podtlakový ventil.

Táto ochrana je zabezpečená pomocou poistiek KITO. V našej ponuke sa nachádzajú detonačné a deflagračné poistky do potrubí. Podtlakové, pretlakové a kombinované ventily na zásobníky, ktoré sú vybavené roštom so štrbinami pre zastavenie prestupu plameňa.

 

 

Všetky poistky určené do potrubí sú obojsmerné a teda bránia preniknutiu plameňa v oboch smeroch. V prípade inštalácie do vyhrievaného potrubia je možné tieto poistky vybaviť jedným alebo dvoma termočlánkovými senzormi určenými na identifikáciu vzniku horenia.

Princíp ochrannej funkcie roštu so štrbinami je založený na základe Daviho lampy. Davy vyvinul túto lampu na ochranu baníkov pred výbuchmi spôsobenými vznietením nahromadených plynov od plameňa kahanu baníka. Zdokonalením tejto myšlienky vznikol ochranný rošt so štrbinami presne definovanej veľkosti určenej podľa stupňa výbušnosti média.

 

Pozrite si video o použití protizášľahových poistiek:  https://www.youtube.com/watch?v=Bfvx_OVcKRk