Prívod reznej kvapaliny cez vreteno obrábacích strojov

Rotačné tesniace prívody MAIER

Tradičným spôsobom chladenia nástrojov pri procese obrábania je prívod reznej kvapaliny z externého zdroja. Takýto spôsob však nie vždy prináša očakávané výsledky.

 

 

 

Sofistikované obrábacie stroje používajú systémy, ktoré privádzajú reznú kvapalinu priamo do vretena obrábacieho stroja.

  Výhody takéhoto riešenia:

 - lepšie chladenie a mazanie nástroja aj obrobku
 - umožňuje vyššiu rýchlosť obrábania
 - efektívnejšie odstraňovanie triesok z  miesta rezu
 - menšia spotreba reznej kvapaliny
 - predĺžená životnosť nástroja

Máme pre Vás tri riešenia rotačných tesniacich prívodov pre obrábacie stroje, ktoré zabezpečujú prívod reznej kvapaliny priamo do vretena, vyrábané nemeckým výrobcom Christian Maier GmbH. 

Tesniace plochy v neustálom kontakte

 

   

Redukuje tlakové rázy, eliminuje riziko poškodenia tesnenia, nulová lekáž. Prívod je možné okamžite zaťažiť maximálnym tlakom reznej kvapaliny (kratší čas potrebný pri výmene nástroja).

"Technológia TESS"

Technológia TESS (Thermal Expansion Sealing Systems) je medzinárodne patentovaný systém.

Pri prevádzke nasucho (bez použitia reznej kvapaliny) patentovaný systém rozpozná vzostup teploty, zníži prítlačnú silu tesniacich plôch bez ich rozpojenia a tak bráni prehrievaniu rotačného prívodu. Bez lekáže.

Rotačný prívod bez ložískPoužitie v stiesnených priestoroch alebo pri veľmi vysokých otáčkach (120 000 ot./min),  redukcia vibrácií. Patentovaná technológia TESS umožňuje chod na sucho.

 

Pre ďalšie informácie sú Vám k dispozícii naši technickí špecialisti.

Radi Vám pomôžeme vytypovať správny rotačný prívod pre Vašu aplikáciu osobne, alebo nám zašlite vyplnený formulár na výber tesniacej hlavy s Vašimi prevádzkovými podmienkami.