Postrekovacie systémy pre aplikáciu dezinfekcie

Chráňte seba aj svojich zamestnancov! Inovatívne riešenia na elimináciu šírenia korona vírusu a iných patogénov

Spoločnosť HENNLICH s.r.o. zaisťuje dodávky dezinfekčných brán pre vstup zásielok a tovaru do logistických centier, priemyselných areálov, skladov, prekladísk a odstavných plôch prepravných spoločností, fariem a chovov zvierat.

Dezinfekčné brány sú vhodné na zamedzenie prípadnej kontaminácie zásielok a areálov vírusovými infekciami. Sme schopní dodať postrekové rámy tak ako pre vchádzajúce nákladné automobily, tak pre vstupujúce osoby.

Modulárne systémy pre aplikáciu dezinfekcie uľahčujú inštaláciu a zrýchľujú proces zavádzania hygienických opatrení do praxe.

Výhody:

 • jednoduchá montáž bez potreby špeciálneho vybavenia
 • realizujeme dodávky na kľúč
 • modulárne systémy uľahčujú inštaláciu a zrýchľujú proces aplikácie
 • veľmi jemný rozstrek dezinfekcie bez poškodenia povrchu postrekovaného objektu
 • riešenia na mieru podľa individuálnych požiadaviek a veľkosti postrekovacieho rámu
 • úspora dezinfekcie vďaka riadeniu postreku fotobunkou

Dezinfekčná brána

 • vysokotlakový agregát na ráme
 • zásobník na dezinfekciu
 • hmlová brána s dýzami z ušľachtilej ocele
 • pochôdzny pozinkovaný rošt
 • vysokotlakový rozvod
 • fotobunka + elektroinštalácia
 • je možné dodať vrátane dezinfekčného prípravku

Pri prechode dezinfekčnou bránou pre osoby sa systém spustí automaticky pomocou fotobunky. Osoba prechádza medzi dvoma poloblúkmi s rozprašovacím dýzami. Dezinfekcia je aplikovaná po celej výške postavy, bez toho aby došlo k navlhnutiu oblečenia. Kvapky dezinfekcie veľkosti 10 µm, prenikajú počas prechodu do pórov odevu, čo podporuje usmrtenie všetkých prítomných vírusov a infekcií.

Pre ďalšie informácie navštívte naše produktové stránky dezifekčných brán alebo nás kontaktujte: