Nový článok v časopise Strojárstvo - Radarová technológia GWR

Všetky priemyselné odvetvia vyžadujú možnosť bezpečne a presne merať hladinu kritických aplikácií. Túto úlohu môže komplikovať niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí predovšetkým veľmi nízka dielektrická konštanta meraného média, prípadne výskyt agresívnych pár a peny, ktoré sa nahromadia a môžu byť nepokojné, bublajúce alebo vriace.

 

Technológia GWR - je hlavný merací princíp použitý v radarovom snímači hladiny Eclipse*Model 706 od spoločnosti Magnetrol. Tento prístroj zaznamenáva skutočnú výšku hladiny a rozhrania médií, čo je potrebné pre aplikácie v mnohých priemyselných odvetviach, ktoré zahŕňajú rafinérie, výrobu elektrickej energie, chemickú výrobu, spracovanie vody, odpadovej vody, celulózovú a papierenskú výrobu, spracovanie potravín a nápojov. Pre zaistenie implementácie optimálneho riešenia je dôležité popísať najdôležitejšie inovatívne funkcie.

Výkon vysielaného signálu

Veľa technológií GWR na trhu sa zameriava na veľkosť amplitúdy vysielaného radarového pulzu. Oveľa dôležitejším parametrom pre spoľahlivé meranie v náročných aplikáciách je celkový pomer signálu k šumu. ECLIPSE Model 706 je vybavený inovatívnou koncepciou, ktorá výrazne znižuje vplyv rušenia a zvyšuje celkový výkon vysielača GWR. Táto inovatívna koncepcia izoluje cestu vysielaného signálu k prijímanému signálu, čím sa maximalizuje citlivosť prijímača a impendancie.

Kompletný rad sond

Ďalším kľúčovým aspektom je typ sondy ponúkaný ku snímaču hladiny s technológiou GWR.

Niektoré zariadenia (t.j. snímače hladiny) s GWR majú prechodovú oblasť v hornej časti, kde interaktívny signál môže ovplyvniť lineárnosť merania a viesť k strate signálu. K snímaču hladiny ECLIPSE Model 706 sa ponúkajú plne bezpečné sondy, ktoré majú predvídateľnú a rovnomernú charakteristickú impedanciu po celej dĺžke vlnovodu. To zabezpečuje, že technológia GWR je vhodná pre presné určenie hladiny na celom rozsahu meracej sondy až k procesnej prírube, bez nemerateľných zón v hornej časti sondy.

Pokročilá diagnostika

Snímače ponúkajú pokročilé možnosti diagnostiky, ktoré majú možnosť ukladať odrazové krivky a diagnostické informácie s časom alebo kľúčový moment ako je strata odrazu alebo slabá odrazová krivka. Vysielač by mal mať schopnosť ukladať rad odrazových kriviek vo vstavanej pamäti, ktorý môže byť stiahnuteľný na ďalšiu analýzu.

Jednoduchá konfigurácia

Niektoré snímače hladiny s GWR môžu byť dodané nakonfigurované priamo od výrobcu, čim sú o krok bližšie k tzv. “Plug-and-play” princípu, ktorým sa riadi spoločnosť Magnetrol, aby zjednodušila samotný proces konečnej realizácie projektu. Vopred nakonfigurované zariadenie umožňuje vziať vysielač po vybalení z krabice, napojiť ho na sieť a odísť, čím sa výrazne znižuje doba montáže. Preto je potrebné sa zamerať na konfiguráciu už pri výbere zariadenia.

Rozšírené možnosti inštalácie

Zatiaľ čo sa väčšina snímačov montuje priamo na sondu, niektoré môžu byť montované až 3,6 metra od sondy kvôli vysokej teplote, vibráciám v oblasti sondy alebo ľahšej technickej kontrole. Niektoré zariadenia s GWR, ako ECLIPSE Model 706, ponúkajú možnosť rýchleho odpojenia sondy, ktorá uľahčuje montáž a servis pri možnom otáčaní puzdra vysielača o 360° a orientovať zariadenie tak, aby si užívateľ nastavil požadovanú pozíciu pre ľahšie zapojenie.

Magnetrol International je medzinárodným lídrom v oblasti merania hladiny a prietoku. Spoločnosť vyrába inovatívne zariadenia na meranie prietoku a hladiny pre širokú škálu priemyselných aplikácií.