Spoľahlivé a výkonné technológie pre potravinársky priemysel

Predstavujeme Vám technológie HENNLICH vhodné pre prácu s potravinami

Kliknite na obrázok a pozrite si naše video s ukážkou jednotlivých produktov!

Čerpacia technika

Čerpadlá SEEPEX sa používajú vo farmaceutickom, potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle a všade tam, kde je potrebné čisté, sterilné a hygienické prostredie. Spĺňajú najprísnejšie hygienické predpisy ako FDA, 3-A hygienické štandardy a EHEDG. Taktiež sú jednoduché na údržbu.

Sínusové čerpadlá MASOSINE hrajú dôležitú úlohu pre šetrnom čerpaní potravín bez degradácie média počas výrobných a baliacich procesov. Tieto čerpadlá spĺňajú najvyššie požiadavky v oblasti hygieny a čistenia pri súčasnom zvyšovaní efektivity procesu a minimalizácií celkových nákladov.

Hadicové čerpadlá sa používajú pre viskózne látky ako sú sirupy, cestá, pasty, lepidlá, kvasnice a iné husté látky a taktiež pre citlivé látky, ktoré musia byť dopravované šetrne a bez porušenia ako sú latex, ovocie, omáčky, jogurt, hotové pokrmy a pod.

Dýzy LECHLER

Dýzy Lechler sa využívajú v mnohých oblastiach potravinárskeho priemyslu ako sú čistenie (tankov a strojov, ovocia a zeleniny, fliaš, konzerv), pasterizácia, mazanie dopravných pásov, dezinfekcia (rúk, pracovných nástrojov, obuvi), zvlhčovanie alebo chladenie. 

Armatúry

Statické zmiešavače slúžia na zmiešavanie rôznych zložiek potravín, prípadne vmiešavanie pevných častí napr. kúskov ovocia do jogurtov, výroba zmrzliny, sýtenie nápojov, homogenizácia majonézy, výroba tavených syrov... Ich vyhotovenie z materiálu podľa potreby zákazníka a aseptický dizajn zaručujú bezpečnú prácu pri zmiešavaní potravín. Zmiešavače sú bezúdržbové a ich prevádzka je s minimálnymi nákladmi.

Segmentové svorníky sú vyhotovené z vysokokvalitných materiálov a slúžia pre použitie pri tlakových nádobách. Sú certifikované pre rôzne namáhania a prevádzkové teploty. Podľa týchto hodnôt sa určí príslušný materiál svorníku.

Kompenzátory slúžia na tlmenie vibrácií alebo dilatácií.

Potrubné spojky STRAUB slúžia na rýchle a jednoduché spájanie potrubí alebo jeho opravu. Vytvorenie spoja je jednoduché, bez potreby opracovania koncov potrubia. V prípade opravných spojok je možné ich použiť na netesný zvar alebo poškodené potrubie. V potravinárskom priemysle je možné tieto spojky použiť pre pitnú vodu.

Protizášľahové armatúry - všetky zásobníky sú ohrozené nebezpečenstvom zbortenia vplyvom podtlaku pri ich vyčerpávaní alebo ich poškodeniu pri pretlaku. Ako ochrana slúžia podtlakové, pretlakové prípadne kombinované ventily KITO. Dajú sa nastaviť veľmi presne na bezpečnú hodnotu a tým chrániť nádobu pred porušením a šetriť náklady v prípade úniku ochrannej atmosféry. Ventil atmosféru udržuje v zásobníku a vypustí ju do prostredia iba v prípade zvýšenia tlaku nad nastavenú hodnotu. Pri horľavých médiách (napr. alkohol) môžu byť vybavené ochranou proti spätnému šľahnutiu plameňa do zásobníka z okolitého prostredia.

Priezory a lampy Papenmeier sú potrebné v miestach, kde je nutné sledovať odohrávajúci sa proces prípadne stav v zásobníku alebo nádobe. Sú vyrobené z ušľachtilej ocele s tesneniami (PTFE, EPDM, FKM...) vhodnými pre kontakt s potravinami. Je možné ich vybaviť stieračom a osvetlením.

Guľové kohúty slúžia pre uzavretie potrubnej trasy s použitím rôznych médií. Je možné dodať kohúty navrhnuté podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka s pripojením na závit, prírubu alebo privarovacie. 

Rýchlospojky Walther - bezodstrekové rýchlospojky BF sú určené pre rýchle rozpájanie a spájanie okruhov s potravinami a chemikáliami. Možnosť čistenia CIP a SIP predurčuje tieto spojky pre prácu v potravinárskom priemysle. Ich Clean-Break dizajn zabezpečuje jednoduché čistenie a žiadnu kontamináciu média okolitým prostredím. Sú vyrobené z ušľachtilej ocele a tesnenia sú vhodné pre potravinárske účely (možnosť dodať s FDA). 

SPOĽAHLIVÉ A VÝKONNÉ TECHNOLÓGIE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL